vrijdag , 24 november 2017
Home / Levenseinde

Levenseinde

Westfriesgasthuis maakt thuis overlijden mogelijk voor IC-patiënten

Wat mag een jaar extra leven kosten

Thuis overlijden was tot voor kort geen optie voor ongeneeslijk zieke patiënten die op de intensive care zijn opgenomen. Het Westfriesgasthuis in Hoorn brengt daar verandering in: zij brengen IC-patiënten met een korte levensverwachting naar huis. Zodat ze in vertrouwde omgeving kunnen overlijden. Jaarlijks sterven ongeveer 7.000 patiënten op een …

Lees verder »

Palliatieve zorg: veel gaat goed, nazorg kan beter

Wat mag een jaar extra leven kosten

Patiënten en nabestaanden zijn meestal heel positief over de palliatieve zorg. Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op hun plaats van voorkeur. In de nazorg voor naasten is nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vaktijdschrift Kwaliteit …

Lees verder »

Monumentje ‘erkent’ overleden kindjes

Monumentje ‘erkent’ overleden kindjes

Voor baby’s die voor, tijdens of kort na de geboorte overlijden in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, hangt sinds 4 juni een monumentje in de ontvangsthal van het Geboortecentrum ‘Rhena’. Het is een plastiek uit houtvezelpasta die een beschermende hand verbeeldt, onder de buik van een zwangere moeder. Maakster …

Lees verder »

Palliatieve terminale zorg voor ouderen

'Laat niemand in eenzaamheid sterven'

Speciaal voor ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis die nauwelijks een netwerk meer hebben om op terug te vallen, voert de organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’ uit. VPTZ zet goed opgeleide en begeleide vrijwilligers in om deze ouderen bij te staan …

Lees verder »

Vraagtekens bij ondraaglijk lijden als criterium voor euthanasie

Bij patiënten die een verzoek doen om euthanasie is even vaak sprake van ondraaglijk lijden als bij patiënten die geen verzoek om levensbeëindiging doen. Omdat bij het merendeel van alle patiënten (88%) ondraaglijke symptomen aanwezig zijn, wordt aan het voor euthanasie verplichte criterium van ondraaglijk lijden in de meeste gevallen …

Lees verder »

Vaker euthanasie bij Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek heeft in 2014 aan 232 mensen euthanasie gegeven. Dat waren er 98 meer dan in 2013. Het grootste deel betrof mensen met somatische aandoeningen, zoals ernstig longlijden, MS en ALS of de gevolgen van een beroerte. Bijna een kwart had kanker. Een vijfde leed aan een stapeling van …

Lees verder »

Sterfte in ziekenhuizen gedaald

Sterfte in ziekenhuizen gedaald

De sterfte onder ziekenhuispatiënten is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek afgenomen in de periode 2007-2012. Dit blijkt uit een tijdreeks van de totale sterfte in 61 ziekenhuizen, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in de omvang en kenmerken van de patiëntenpopulatie. In 2013 publiceerde het CBS een artikel …

Lees verder »

‘Palliatieve zorg is een recht, euthanasie een keuze’

Wat mag een jaar extra leven kosten

Deze week is het de week van de euthanasie. Met het thema van de week: ‘Weet jij al wat je wilt?’ vraagt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) aandacht voor het levenseinde. IKNL pleit voor het tijdig inzetten van palliatieve zorg en ondersteunt het Nationale Programma Palliatieve Zorg. …

Lees verder »