vrijdag , 24 november 2017
Home / Thuiszorg

Thuiszorg

Kwetsbare ouderen langer, veilig en zelfstandig thuis laten wonen

Transmuraal centrum Quartz heeft van de Gemeente Helmond subsidie gekregen om zogenaamde Probeerhuizen in Helmond te realiseren. Deze ‘Probeerhuizen’ zijn vooral gericht op mensen met (een vermoeden van) dementie of andere kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Zij kunnen hier praktische hulpmiddelen en technologische oplossingen uitproberen voor in de thuissituatie. De …

Lees verder »

Thuiszorgmedewerker met autonomie zegt zorg niet snel vaarwel

CNV vraagt meer vertrouwen in wijkverpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die zelfstandig werken en zelf initiatieven kunnen nemen in hun werk zijn meer bevlogen en overwegen minder vaak de zorgsector te verlaten. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in International Journal of Nursing Studies. Verpleegkundigen en verzorgenden die een hoge …

Lees verder »

IKNL werkt aan landelijke invoering palliatieve thuiszorg

Wat mag een jaar extra leven kosten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en 1ste Lijn Amsterdam gaan intensiever samenwerken om de Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-methodiek landelijk in te voeren. In PaTz-bijeenkomsten voeren huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige gesprekken om (vroeg)tijdig patiënten te identificeren en gepaste palliatieve zorg te bieden. De gesprekken vragen om gerichte, inhoudelijke ondersteuning en intensiveren …

Lees verder »

E-health moet uitnodigen tot gebruik

Mensen met afasie delen mening over zorg

Een videoverbinding met de wijkverpleegkundige, de bloedsuikerspiegel of het zuurstofgehalte in het bloed doorgeven aan de huisarts via internet; als ouderen de voordelen zien of er al mee bekend zijn, zullen ze er sneller gebruik van maken, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BMC Health Services …

Lees verder »

CNV vraagt meer vertrouwen in wijkverpleegkundigen

CNV vraagt meer vertrouwen in wijkverpleegkundigen

Het Kabinet wil de wijkverpleegkundige de spin in het werk voor de zorg thuis laten zijn. Maar aan alle kanten worden er eisen gesteld aan de manier waarop de wijkverpleegkundige haar of zijn werk moet doen. Het bieden van kaders is prima, maar de eisen die er nu liggen, werken …

Lees verder »

Thuiszorgmedewerkers voeren opnieuw actie tegen loonsverlaging

Bonden en NVZ hervatten overleg nieuwe cao Ziekenhuizen

Thuiszorgmedewerkers van de Gelderse zorgaanbieder Vérian voeren op zaterdag 28 februari opnieuw actie tegen een voorgenomen loonsverlaging van 25 procent. De actie begint om 14.00 uur op het Koningsplein in Nijmegen. FNV-onderhandelaar Marian Beldsnijder: “We komen op voor goede zorg. De problemen met de thuiszorg in Nijmegen spelen ook in …

Lees verder »

Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen

Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen

Recent Nederlands onderzoek laat zien dat tachtig procent van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten …

Lees verder »