vrijdag , 24 november 2017
Home / Bijzonder Zorgnieuws / Eenduidige codering medische hulpmiddelen
Minister Edith Schippers

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Ministerie VWS, Edith Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen
De brancheorganisaties uit de zorg hebben onder toeziend oog van demissionair minister Schippers van VWS een afsprakenset voor éénduidige codering medische hulpmiddelen ondertekend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceerde vandaag het persbericht “Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen”.

Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Minister Schippers: “Ik ben blij dat het partijen gelukt is goede afspraken te maken. Dat is goed voor de patiënt en veiligheid in de zorg in Nederland”. Nu komt het nog voor dat er geen gestandaardiseerde code, of helemaal geen code op een medisch hulpmiddel staat, daardoor kan er niet goed gescand worden. De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen.

Hele keten
De afspraken zijn ondertekend door verschillende partijen in de zorg: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu), Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN), Federatie van Technologiebranches (FHI), Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen, Nefemed. Daarmee is de hele keten betrokken van productie tot gebruik bij de patiënt.

De invoering van de eenduidige codering gebeurt gefaseerd, uitgangspunt is de lijst van implantaten die ook gehanteerd wordt voor het Landelijk Implantaten Register. De ingangsdatum is 1 juli 2018, vanaf september 2018 wordt de lijst verder uitgebreid. Het afsprakendocument met voorbeelden uit de praktijk wordt gepubliceerd op www.vmszorg.nl

Minister Schippers (VWS) biedt het afsprakendocument over eenduidige codering medische hulpmiddelen aan de Tweede Kamer.

Reactie GS1 Nederland
Esther Peelen, sectormanager ziekenhuizen GS1 Nederland: “Alle afspraken over de invoering van eenduidige codering op medische hulpmiddelen zijn nu gemaakt. Het komt de veiligheid van de patiënt en de efficiëntie in de zorg ten goede. Veiliger, omdat met het gebruik van eenduidige codering altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is toegepast en het uitvoeren van een recall makkelijker en nauwkeuriger wordt. Efficiënter, omdat het gebruik van eenduidige codering het medisch hulpmiddel door de gehele logistieke keten zichtbaar maakt, waardoor de aansturing en het beheer van de voorraad verbetert. Hulde! Nu de handen ineengeslagen zijn, kunnen ziekenhuizen en leveranciers zich richten op de invoering van de eenduidige codering.

Bekijk ook

Onderzoek: mogelijk minder complicaties na openhartoperaties

Het Catharina Ziekenhuis heeft deze week een grootschalig onderzoek gestart met een nieuw middel dat …