vrijdag , 24 november 2017
Home / Opleiding / Effectieve pijnbehandeling begint bij goed onderwijs

Effectieve pijnbehandeling begint bij goed onderwijs

De International Association for the Study of Pain (IASP) constateerde dat wereldwijd professionals in de zorg over het algemeen onvoldoende worden opgeleid op het gebied van pijn en dat hun deskundigheid op dit terrein daarom te wensen overlaat. (IASP, 2015, Briggs et.al., 2015).

Acute pijn bij operaties, bevallingen en trauma’s, pijn bij kanker, pijn bij chronische aandoeningen en chronische pijn met een minder duidelijke oorzaak; pijn is een probleem dat vaak voorkomt en niet onderschat mag worden! Aandacht voor goed pijnonderwijs is noodzakelijk, want als gevolg van ouderdomsaandoeningen en degeneratie van het zenuwstelsel zal het aantal mensen met chronische pijn in de nabije toekomst nog verder toenemen. (Ersek, Turner, Cain, & Kemp, 2004).

Nederland telt circa 2,25 miljoen mensen met langdurige pijn (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006). Pijn is tevens de meest voorkomende klacht waarmee een patiënt zich bij de huisarts of medisch specialist meldt. Chronische pijnpatiënten zijn hierbij veruit de grootste groep. Er zijn méér pijnpatiënten dan alle diabetespatiënten en hartpatiënten tezamen (Gaskin, 2012). Je zou verwachten dat aandacht voor goed pijnonderwijs in de diverse opleidingen voor zorgprofessionals in verhouding is met de mate waarin pijn voorkomt in de maatschappij. Helaas is dat nog niet overal het geval.

Pijnonderwijs in ontwikkeling
De afgelopen jaren is door verschillende hogescholen, faculteiten, platforms en verenigingen hard gewerkt aan verbetering op het gebied van pijnonderwijs. In Nijmegen zijn het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) actief op dit gebied. Het Pijnbehandelcentrum van het Radboudumc organiseert al jaren de keuzemodule Pijn binnen het geneeskunde onderwijs en recent is pijnonderwijs nu ook structureel in het curriculum opgenomen. Binnen het bachelor onderwijs voor zorgprofessionals wordt sinds 3 jaar een multiprofessionele minor Pijn aangeboden en bij de vervolgopleidingen van HAN VDO kunnen er verschillende post-hbo-opleidingen en -cursussen op gebied van pijn worden gevolgd, zoals de cursus Assistent Pijnbehandeling, de opleiding Pijnconsulent en de cursus Chronische Pijn en Arbeid. Binnen dit onderwijs werken de partijen uit het werkveld en van de onderwijsinstituten steeds meer samen met als voordeel dat er veel docenten worden ingezet die de praktijk van pijnzorg goed kennen. Bovendien worden onderzoeks- en onderwijsvragen uit de praktijk vaak door studenten of docenten opgepakt of ondersteund.

Praktijkgericht opleiden
De opbrengsten van beter pijnonderwijs worden snel zichtbaar in de praktijk. Pijnspecialisten geven aan dat zij merken dat pijnconsulenten in opleiding steeds meer farmacologische kennis hebben en veel nadrukkelijker patiënten coachen in therapietrouw en managen van bijwerkingen. Pijnconsulenten blijken krachtige ondersteuners van zorg volgens het biopsychosociaal model, dat onder meer door de nieuwe Zorgstandaard Pijn wordt geadviseerd. Al tijdens de opleiding zetten zij bijvoorbeeld in op vergroten van draagkracht van de patiënt, het sneller in kaart brengen van angst en depressieve gevoelens en het eerder inzetten van complementaire zorg.

Goed pijnonderwijs zorgt ervoor dat de aandacht voor pijn blijvend is. Studenten willen zich na het volgen van de minor vaak verder verdiepen in het onderwerp en pijnconsulenten blijken vaak nog verder te gaan met bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkundig specialist of verdiepingscursussen op bijvoorbeeld het gebied van Acceptance en Commitment Therapy. Ook sluiten zij steeds meer aan bij de verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Inmiddels is de eerste pijnconsulent uit de eerste lijn afgestudeerd. Ook is een pijnconsulent haar eigen praktijk begonnen. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en de praktijk is dan ook de verwachting dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal doorzetten.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd geraakt in de scholingsmogelijkheden? Neem dan contact op met HAN VDO of kijk voor meer informatie over de post-hbo-opleidingen en -cursussen op gebied van pijn, zoals de  cursus Assistent Pijnbehandeling, de opleiding Pijnconsulent en de cursus Chronische Pijn en Arbeid, op  www.han.nl/vdo.

logo-han-vdo-01-2

Bekijk ook

Voorkomen is beter dan genezen!

Laat je informeren over hygiëne en infectiepreventie Tijdens onderstaande evenementen zijn Alpheios’ specialisten aanwezig. Ze …